ISKGA utdanningen

Utdanningen er delt opp i moduler som tar for seg ulike aspekter ved å lede andre i kajakk utenfor allfarvei. Det spiller liten rolle i hvilken rekkefølge du tar modulene.


ISKGA modulene er:
Coastal Personal Skills
Coastal Leadership
Coastal Planning
Incident Management
Sea Survival
Expedition Skills
Methods of Instruction
Marine First Responder/Wilderness First Responder

Disse modulene er å se på som forberedelse til en endelig eksamen. Man kan altså ikke “bestå” eller “ikke bestå” på de individuelle modulene.

Etter at alle modulene er tatt kan man ta en tre dagers eksamen hvor kunnskaper og ferdigheter knyttet til samtlige moduler blir testet. Eksamen har en skriftlig hjemmeoppgave som må leveres før den praktiske eksamen. Det vil være to eksaminatører på den praktiske delen. Disse to skal ikke ha trent kandidaten tidligere. Dette gjøres for å ha en mest mulig upartisk vurdering av deg som kandidat. Eksaminatørene har en sjekkliste med momenter som graderes ut i fra kvaliteten levert av kandidaten. Denne sjekklisten er tilgjengelig for kandidaten i forkant av eksamen. ISKGA eksamen er på denne måten en transparent og upartisk evaluering av deg som eksamenskandidat.

Ved bestått eksamen får man sertifiseringen: “Coastal Guide”. Du kan da selv begynne å undervise i flere av ISKGA modulene. Noen moduler, som Incident Management, krever ytterligere hospitering og godkjenning først. For å undervise Wilderness First Responder modulen må man ha profesjonell medisinsk erfaring og utdannelse.

Tidligere utdanning fra andre padleorganisasjoner som Norges Padleforbund eller British Canoeing kan overføres til ISKGA og godkjennes.